Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-04-03

Pressmeddelande

Gröna Bilister utser Preem till Bästa Bränslebolag 2013

Preem har utsetts till Bästa Bränslebolag 2013 i rapporten ”Hållbara drivmedel” från Gröna Bilister. Rapporten granskar bränslebolagen och analyserar nuläget på den svenska drivmedelsmarknaden.

Gröna Bilister lyfter fram Preem som en klar vinnare som det företag som har kommit längst i hållbarhetsarbetet. I ett pressmeddelande motiverar Gröna Bilister utmärkelsen:

– Preem har gjort en stor insats genom sin satsning på diesel med hög andel biodiesel gjord av tallolja, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Nu följer andra bolag efter och andelen biodiesel i dieseln ökar.

– Preem arbetar också konkret för att minimera växthusgasutsläppen såväl vid produktionen som vid distributionen av bränslena, fortsätter Jakob Lagercrantz. Målet är det koldioxidneutrala raffinaderiet.

Per Östborn, projektledare för Gröna Bilisters granskning, fyller i:

– Dessutom är Preem det enda bolag som ger samlad information om sina egna drivmedels klimatpåverkan på hemsidan. Tillsammans med Statoil rapporterar de lägst klimatpåverkan från sin etanol. Näst efter Svensk biogas har de högst andel biogas i fordonsgasen.

– Vårt miljö- och hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och vårt bidrag är att göra så gröna och så effektiva bränslen som möjligt. Satsningen på vår talloljediesel, Preem Evolution Diesel, är en del av det arbetet. Därför känns det extra roligt att Gröna Bilister på detta sätt uppmärksammar vårt arbete och engagemang i frågan, säger Petter Holland, vd och koncernchef på Preem.