Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-05-23

Pressmeddelande

Återhållsam start på 2013 för Preem

Preems resultat för Q1 2013 blev, efter finansiella poster och före skatt, -106 MSEK (1 431). Omsättningen för kvartalet, inklusive punktskatter, minskade till 24 101 MSEK (30 181). Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, blev 288 MSEK (426).

- Resultatutfallet beror dels på generellt mer pressade marginaler i den internationella marknaden, dels på negativa valuta- och lagerprisförändringar. Men även på en något lägre drifttillgänglighet i våra raffinaderiers produktionsprocesser vilket medfört minskade volymer. Vi är inne i sista halvåret av sexårsperioden för våra planerade revisions- och underhållsstopp vilket innebär något lägre effektivitet i produktionen vid periodens slutfas. Ur lönsamhetssynpunkt är det en nyckelfaktor att ha rätt balans mellan maximalt driftutnyttjande av anläggningarna och tidsperioden mellan revisionstoppen, vilket vi nu tycker vi har, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Under hösten 2013 stänger Preems raffinaderi i Lysekil under åtta veckor för revisionsgenomgång med tillhörande underhållsåtgärder för kommande sexårsperiod.

Råoljepriset har under första kvartalet varierat från 110 dollar/fat vid årets början till 107 dollar/fat vid kvartalets slut med en högstanivå i februari på 119 dollar/fat. Den genomsnittliga dollarkursen under perioden blev 6,43 (6,75). Preems produktion minskade till 4 535 000 m3 (4 781 000) vilket var en minskning med 5%. Värdet av Preems export under första kvartalet stannade på 14 100 MSEK (16 600).

- Den svenska marknaden har också haft en lägre lönsamhet, främst beroende på lägre marginaler. Under kvartalet invigdes bland annat en helt ny bemannad station i Nyköping som är den förste av flera Preem öppnar i Mälardalsområdet under 2013, avslutar Petter Holland.