Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2012-11-23

Pressmeddelande

Starka 9 månader för Preem

Preems ackumulerade resultat för de första nio månaderna 2012 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2 872 MSEK (751). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, steg till 87 247 MSEK (74 838).

- Under sensommaren och hösten minskade lagren av raffinerade produkter på världsmarknaden till den lägsta volymen på fem år. Effekten blev stigande raffineringsmarginaler vilket medfört ett starkt resultat för Preem under årets första nio månader, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Råoljepriset har under året varierat från 106 dollar/fat vid årets början till 94 dollar/fat vid halvårsskiftet, för att sedan återgå till 111 dollar/fat vid september månads slut. Preems produktion steg till 14 479 (13 270) vilket var en ökning med 9 %. Värdet av Preems export ökade till 53 500 MSEK (46 400).

-Vårt operativa rörelseresultat har ytterligare förbättrats genom en framgångsrik och optimerad driftstyrning av Preems raffinaderier. Flexibilitet och god driftsäkerhet är de viktigaste påverkbara faktorerna för att hävda vår konkurrenskraft och lönsamhet på en i övrigt volatil oljemarknad, avslutar Petter Holland.

Preem operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, steg till 2 794MSEK (77).