Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2012-05-22

Pressmeddelande

Preem lanserar 2012 års Preem Evolution Diesel: 30 % förnybart och 25 % lägre CO2-utsläpp

Ett år efter lanseringen av Preem Evolution Diesel lanserar Preem en ännu grönare diesel. Nya Preem Evolution Diesel, som finns att tanka hos Preem från och med den 1 juni, innehåller 30 % förnybart (23 % tallolja, 7 % RME) och reducerar utsläppen av koldioxid med 25 %. Det betyder att det blir ännu enklare för Sveriges bilister och yrkesförare att vara med och bidra till minskade utsläpp från trafik och transporter.

Preem Evolution Diesel som lanserades under våren 2011 blev succé hos svenska dieselkunder. Investeringar om ca 300 miljoner och forskning under sex års tid gjorde det möjligt för Preem att lansera en världsunik diesel på tallolja och RME på den svenska marknaden. Dieselprodukten från tall till tank togs emot väl av både privatbilister och yrkesförare.

- En av vår tids viktigaste uppgifter är att minska miljöpåverkan och reducera utsläppen av växthusgaser från trafik och transporter. Som Sveriges största drivmedelsbolag har vi på Preem ansvar att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. För att minska miljöpåverkan har vi sedan tidigare utvecklat en metod som gör att vi kan tillverka diesel av tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogen. Våra ingenjörer arbetar ständigt med att utveckla produkten och nu, bara ett år efter lanseringen av Preem Evolution Diesel, ökar vi andel förnybart i vår produkt, säger Petter Holland, VD Preem.

En tankning med nya Preem Evolution Diesel sänker koldioxidutsläppen med 25 procent vid körning jämfört med fossil diesel. Preem är ensamma i världen om att kunna erbjuda en hydrerad standarddiesel på skogsavfall. Skillnaden mellan förra årets Preem Evolution Diesel och den Preem Evolution Diesel som finns på våra stationer från och med den 1 juni är att andelen förnybart ökar. Andelen tallolja i tillverkningsprocessen går från 15 procent till 23 procent och till det låginblandas 7 % RME. Reduktionen av koldioxid går från 16 procent till 25 procent jämfört med fossil diesel.

- Vi gav vår produkt namnet Preem Evolution Diesel eftersom att vi var övertygade om att vårt arbete bara börjat. Nya Preem Evolution Diesel är ytterligare ett bevis för att vi på Preem både har viljan och förmågan att bidra till en mer hållbar transportsektor. Vi har dessutom en vision att utöka produktionen av förnybara drivmedel på våra raffinaderier utanför Göteborg och Lysekil. Eftersom vi bevisat att vi menar allvar med våra satsningar är vi väl medvetna om att förväntningarna på Preem som föregångare i branschen är stora. Det sporrar oss, säger Petter Holland.

Nya Preem Evolution Diesel kommer att finns på 350 av Preems tankställen för privatbilister och tung trafik från och med den 1 juni.

- Preems satsning visar att man kan minska den befintliga bilparkens utsläpp genom nytänkande inom drivmedelsområdet. Alla dieselfordon kan tanka nya Preem Evolution Diesel, oavsett om det är en splitterny lastbil eller en 20 år gammal personbil. Den kan blandas med all annan diesel och alla motorgarantier gäller. Att använda skogsavfall innebär dessutom att vi inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller tär på andra naturresurser, avslutar Petter Holland.

FAKTA:
Preem Evolution Diesel baseras på råtallolja, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Råtalloljan omvandlas till råtalldiesel vid Sunpines nya biodieselfabrik i Piteå. Råtalldieseln, ett andra generationens biodrivmedel, omvandlas till fordonsbränslet Preem Evolution Diesel i Preems Green Hydro Treater på Preemraff i Göteborg. Den gröna råvaran samprocessas med gasolja. I bioraffet omformas molekylerna i den gröna råvaran med vätgas så att de blir identiska med molekylerna i fossil diesel. Det ger en hydrerad standarddiesel, och inte en inblandning som tidigare var enda lösningen för att få ett grönare innehåll. Preem har under de senaste fem åren engagerat över 300 medarbetare som lagt mer än 65 000 timmar på projektet. Preem har därutöver satsat mer än 350 miljoner kronor på att ta fram Preem Evolution Diesel.