Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2012-01-24

Pressmeddelande

Preem effektiviserar sin raffinaderiverksamhet

Preem har påbörjat förhandlingar med de lokala fackklubbarna om att reducera kostnader och specifika investeringar för att effektivisera raffinaderiverksamheten. Preem planerar att reducera ca 130 positioner. Detta är i linje med det arbete som pågår att se över kostnader och investeringar och därmed effektivisera produktionen.

Reduktionen motsvarar ca 10% av det totala antalet positioner i företaget. Kostnadsbesparingarna kommer primärt att ske på Preemraff i Göteborg men också Preemraff i Lysekil kommer att påverkas samt vissa stabsfunktioner.

- Att upprätthålla en konkurrenskraftig kostnadsstruktur och en effektiv drift är nyckeln när det gäller att vara bland de främsta raffinaderibolagen. Detta initiativ ger en möjlighet för Preem att vara ett ledande raffinaderibolag i Europa, säger Michael G:son Löw, Koncernchef och VD i Preem.