Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2012-05-29

Pressmeddelande

It- och energiminister Hatt besökte Preems raffinaderi i Lysekil – premiärtankade grön diesel

It- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte på måndagen den 28 maj Preems raffinaderi i Lysekil för en dialog om forskning, utveckling och investeringsförutsättningarna för förnybara drivmedel. Speciellt intresse riktades mot Preems stora satsning på förnybart i diesel som lanserades förra året med Evolution Diesel. Den 1 juni, nästan exakt ett år efter lanseringen av Preems talloljebaserade Evolution Diesel, är det möjligt att tanka en ännu grönare Evolution Diesel. Nya Evolution Diesel innehåller 30 % förnybart (23 % tallolja, 7 % RME) och reducerar utsläppen av koldioxid med 25 %.

Regeringen arbetar just nu med att lägga fast framtidens beskattning av drivmedel. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 ställer väsentliga krav på en effektiv skattepolitik. Skattebefrielsen på förnybara drivmedel är ett exempel på en konkret åtgärd som gör att nya drivmedel kan göra sig konkurrenskraftiga på marknaden. Samtidigt måste skatteregler bidra till att gynna konsumenterna och skapa incitament för dem att tanka ett hållbarare drivmedel.

- Vi är glada över besöket av it- och energiminister Anna-Karin Hatt och vi har fått möjlighet att berätta om våra gröna satsningar. Vi skulle vilja bygga om Lysekilsraffinaderiet till ett grönare raffinaderi, men då är det avgörande att ha de politiska spelreglerna klara, därför är den här dialogen med it- och energiministern helt rätt i tiden, säger Petter Holland, VD Preem.

Tillsammans med Södra och Sveaskog tar Preem idag till vara på en stor svensk råvarupotential i en restprodukt från skogsindustrin. En restprodukt vid tillverkning av pappersmassa från träfibrer kallas tallolja och är råvaran som Preem omvandlar till Evolution Diesel. På fabriken SunPine utanför Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel, som sedan levereras till Preems bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg. Här omvandlas råtalldiesel genom en unik hydreringsteknik till förnybar diesel som består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel.

- Vi gav vår produkt namnet Evolution eftersom vi arbetar med ständig utveckling av produkten. Nya Evolution är ytterligare ett bevis för att vi på Preem både har viljan och förmågan att bidra till en mer hållbar transportssektor. En god dialog mellan marknaden och politiken är avgörande för att Sverige ska ha aktörer som vågar ta täten, avslutar Petter Holland.

En tankning med Nya Evolution Diesel, som finns hos Preem från 1 juni, sänker koldioxidutsläppen med 25 procent vid körning. Preem är ensam i världen om att kunna erbjuda en hydrerad standarddiesel på skogsavfall. Skillnaden mellan Evolution Diesel och Nya Evolution är att andelen förnybart ökar märkbart. Andelen tallolja går från 15 procent till 23 %, vilket betyder att Nya Evolution innehåller cirka 30 % förnybart.

FAKTA:
Evolution Diesel baseras på råtallolja, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Råtalloljan omvandlas till råtalldiesel vid Sunpines nya biodieselfabrik i Piteå. Råtalldieseln, ett andra generationens biodrivmedel, omvandlas till fordonsbränslet Evolution Diesel i Preems Green Hydro Treater på Preemraff i Göteborg. Den gröna råvaran samprocessas med gasolja. I bioraffet omformas molekylerna i den gröna råvaran med vätgas så att de blir identiska med molekylerna i fossil diesel. Det ger en hydrerad standarddiesel, och inte en inblandning som tidigare var enda lösningen för att få ett grönare innehåll. Preem har under de senaste fem åren engagerat över 300 medarbetare som lagt mer än 65 000 timmar på projektet. Preem har därutöver satsat mer än 350 miljoner kronor på att ta fram Evolution Diesel.