Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2011-02-18

Pressmeddelande

Världsnyhet från Preem – en grön standarddiesel av miljöklass 1 från den svenska skogen

I april lanserar Preem en världsunik grön diesel till Sveriges alla bilister och yrkesförare. Preem Evolution Diesel baseras på tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri och ger 16 procent lägre utsläpp av koldioxid.

- I Sverige har vi redan världens bästa diesel när det gäller låga utsläpp av hälsoskadliga partiklar. En av vår tids viktigaste uppgifter är också att minska miljöpåverkan och reducera utsläppen av växthusgaser från trafik och transporter. Nu är vi stolta att kunna presentera ett genombrott i form av en ny standarddiesel som baseras på restprodukter från skogsindustrin, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB.

Preem Evolution Diesel är en standarddiesel, ner på molekylnivå likadan som vanlig diesel, och kan användas i alla dieselmotorer. Evolution Diesel har testkörts över 100 000 mil (motsvarar 25 varv runt jorden) och produkten uppfyller den dieselspecifikation som alla motorfordonstillverkare godkänner. Preem Evolution Diesel består till 15 % av tallolja, en restprodukt från svensk massaindustrin, och till den färdiga dieseln låginblandas därtill 5 % RME. Vilket ger en diesel med totalt 20% förnybara råvaror.

Råvaran förädlas först i fabriken Sunpine i Piteå som drivs gemensamt av Preem, Sveaskog, Södra och Kiram. Därefter raffineras den till vanlig diesel på Preemraff Göteborg. En tankning med Preem Evolution Diesel sänker därmed CO2-utsläppen med 16 procent vid körning. Preem är ensamma i världen om att kunna erbjuda en hydrerad standarddiesel på skogsavfall.

- Det är just nu stort fokus på ekonomiska styrmedel och nya motorteknologier för att minska trafikens klimatpåverkan. Vår satsning visar att man kan minska den befintliga bilparkens utsläpp genom nytänkande inom drivmedelsområdet. Att använda skogsavfall innebär dessutom att vi inte konkurrerar med livsmedelsproduktion eller tär på andra naturresurser, säger Michael G:son Löw.

För närvarande har Preem en kapacitet på ca 100 000 m3 råtallolja vilket ger drygt 600 000 m3 av den färdiga produkten Evolution diesel. De bilar som tankar Preem Evolution Diesel kommer sammanlagt att minska sina CO2-utläpp med 250 000 ton, vilket motsvarar de samlade årliga CO2-utsläppen från över 120 000 bilar. Preem Evolution Diesel kommer att finns på 366 av Preems tankställen för privatbilister och tung trafik från och med den 9 april.

FAKTA:

Preem Evolution Diesel baseras på råtallolja, en restprodukt från pappersmassaindustrin. Råtalloljan omvandlas till råtalldiesel vid Sunpines nya biodieselfabrik i Piteå. Råtalldieseln, ett andra generationens biodrivmedel, omvandlas till fordonsbränslet Preem Evolution Diesel i Preems Green Hydro Treater på Preemraff i Göteborg. Den gröna råvaran samprocessas med gasolja. I bioraffet omformas molekylerna i den gröna råvaran med vätgas så att de blir identiska med molekylerna i fossil diesel. Det ger en hydrerad standarddiesel, och inte en inblandning som tidigare var enda lösningen för att få ett grönare innehåll. Preem har under de senaste fem åren engagerat över 300 medarbetare som lagt mer än 65 000 timmar på projektet. Preem har därutöver satsat mer än 350 miljoner kronor på att ta fram Preem Evolution Diesel.