Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2011-03-31

Pressmeddelande

Landsbygdsministern premiärtankade Preems diesel från den svenska skogen

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson klippte band och premiärtankade Preems världsunika diesel med 20 % förnybara råvaror. Tankningen vid Norr Mälarstrand i Stockholm markerade starten på den rikstäckande lanseringen. Från den 9 april blir det möjligt för Sveriges bilister och yrkesförare att tanka Preem Evolution Diesel baserad på tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri, som ger 16 procent lägre utsläpp av koldioxid vid körning.

- En av vår tids viktigaste uppgifter är att minska miljöpåverkan och reducera utsläppen av växthusgaser från trafik och transporter. Som Sveriges största drivmedelsbolag har vi på Preem ansvar att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. För att minska miljöpåverkan har vi utvecklat en metod som gör att vi kan tillverka diesel av tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogen, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB.

År 2011 är av FN utsett till internationellt skogsår och den svenska regeringen satsar på nya projekt och initiativ med fokus på skogen under hela mandatperioden.

- Skogen är oöverträffad som råvarukälla och för vår välfärd och för framtida generationer är det därför viktigt att vi brukar utan att förbruka. Att nyttja restprodukter som tallolja till fordonsdrivmedel är ett exempel på nytänkande när det gäller skogens möjliga bidrag. Min förhoppning är att skogens år ska bidra till att öka kunskapen om skogens betydelsefulla tillgångar som skapar jobb i alla delar av landet, säger Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Successivt kommer Preem att bygga upp en kapacitet på ca 100 000 m3 tallolja vilket ger drygt 600 000 m3 av den färdiga produkten Evolution diesel. De bilar som tankar Evolution diesel kommer sammanlagt att minska sina CO2-utläpp med 250 000 ton, vilket motsvarar de samlade årliga CO2-utsläppen från över 120 000 bilar. Preem Evolution diesel kommer att finns på 366 av Preems tankställen för privatbilister och tung trafik från och med den 9 april.

FAKTA:
Evolution Diesel består till 15 % av tallolja, en restprodukt från svensk massaindustrin, och till den färdiga dieseln låginblandas därtill 5 % RME vilket ger en diesel med totalt 20 % förnybara råvaror. Råtalloljan bearbetas vid Sunpines nya biodieselfabrik i Piteå och omvandlas till fordonsbränslet Evolution Diesel i Preems Green Hydro Treater på Preemraff i Göteborg. Den gröna råvaran samprocessas med gasolja och i bioraffineringsprocessen omformas molekylerna i den gröna råvaran med vätgas så att de blir identiska med molekylerna i fossil diesel. Det ger en hydrerad standarddiesel, och inte en inblandning som tidigare var enda lösningen för att få ett grönare innehåll. Preem har, tillsammans med partners, investerat över 600 miljoner kronor på att ta fram Evolution Diesel.