Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2010-03-06

Pressmeddelande

Starkt resultat gav rekordvändning

Preems ackumulerade resultat för 2009 blev, efter finansiella poster och före skatt, 3 828 MSEK (-3 150) vilket innebar en resultatförbättring på 6 978 MSEK, ett av de bästa resultat som Preem redovisat

Omsättningen inkl punktskatter uppgick till 73 592 MSEK (95 807). Den lägre omsättningen är en effekt av sjunkande oljepriser. Avkastningen på arbetande kapital blev 27 procent (neg).

- Resultatförbättringen jämfört med 2008, är en kombination av en hög produktion kombinerat med bra raffineringsmarginaler, speciellt under första delen av året, samt stigande oljepriser. Trots rådande lågkonjunktur och minskad global efterfrågan har produktionen legat på en fortsatt hög nivå, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem AB.

Preems produktion blev 17 945 KM3 (18 445) vilket var en minskning med 2 % jämfört föregående år. Preems exportandel är fortsatt hög och under året exporterades produkter till ett värde av 38 631 MSEK (55 579). Preem fortsätter därmed att vara ett av Sveriges största exportföretag.

- Resultatet på den svenska marknaden fortsätter att förbättras och även här redovisas ett rekordresultat. Vårt nya stationskoncept fortsätter att ge ökade volymer och förbättrade marginaler inom affärsområde Station & Konsument samtidigt som vår Företagsförsäljning fortsätter att visa starka resultat, säger Michael G:son Löw.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01