Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2010-08-20

Pressmeddelande

Preem inviger världsunik anläggning och lanserar ny diesel på gröna råvaror – Preem ACP Evolution Diesel

Idag, fredag den 20 augusti, invigs en världsunik anläggning för framställning av miljöklassad standarddiesel på gröna råvaror vid Preems raffinaderi i Göteborg. Den nya bioraffinaderianläggningen kommer att producera ett mer miljöanpassat drivmedel, ACP Evolution Diesel, som är baserat på restprodukter från den svenska skogen och växtoljor. En miljon liter av det nya drivmedlet finns redan ute på marknaden.

Raffinaderiet i Göteborg blir den första anläggningen i världen som kommersiellt börjar producera standarddiesel av miljöklass 1 (MK1) baserad på restprodukter från den svenska skogen. Investeringen i en Green Hydro Treater (GHT) har kostat 235 miljoner kronor.

Vid invigningen medverkar miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

- Det är glädjande att ett svenskt drivmedelsföretag storsatsar för att framställa grönare bränslen. Transporter är en nödvändighet i ett modernt samhälle, så frågan är hur vi på bästa sätt reducerar deras miljöpåverkan. Att göra grön diesel av svensk skogsråvara är ett mycket lovvärt initiativ, kommenterar Maria Wetterstrand.

De första leveranserna av Sunpines råtalldiesel till bioraffinaderiet i Göteborg är planerade under hösten. Råtalldiesel är en unik råvara som gör det möjligt att köra bil på restprodukter från svenska skogsindustrin. I väntan på detta används rapsolja som bas i ACP Evolution Diesel, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 14 % jämfört med fossil diesel. Till en början distribueras produkten bara till företagskunder, men redan nästa år ska den finnas tillgänglig på Preems stationer. Preems testkunder har redan kört 100 000 mil, 25 varv runt jorden, på bränslet för att garantera felfri drift.

- Vårt mål är att erbjuda våra kunder marknadens grönaste standarddiesel genom att långsiktigt optimera det gröna innehållet i vår diesel och ersätta en så stor volym fossil råvara som möjligt med förnybar råvara. Det innebär att Preem ACP Evolution Diesel kommer att fortsätta utvecklas och förändras i sin sammansättning framöver, säger Michael G:son Löw.

Den förnybara råvaran hydreras med vätgas tillsammans med vanlig fossil gasolja. Resultatet blir en helt vanlig standarddiesel delvis baserad på förnybara råvaror. Förnybarheten varierar beroende på vilken råvara som används och kommer att öka i samband med övergången till tallolja som grön råvara. Preem letar ständigt efter nya förnybara råvaror att använda till ACP Evolution och innehållet i dieseln kommer att förändras över tid. Till en början blir det två kvaliteter: en sommarkvalitet med hög andel förnybar råvara och en vinterkvalitet med låg andel förnybar råvara. Skillnaderna har att göra med produktens köldegenskaper, det vill säga hur låga temperaturer produkten klarar av. Till våren 2011 planeras ACP Evolution även erbjudas privatkonsumenter.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01