Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2010-12-02

Pressmeddelande

Olympus - första tankfartyget i världen med unik avgasrening

Preems time chartrade (tidsbefraktade) fartyg Olympus blir första tankfartyget i världen som reducerar kväveoxid emissioner (Nox) med minst 90%. Systemet minskar även bränsleförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppen, samt reducerar buller vid ankarplatser och i hamn.

Olympus, som opereras av Sirius Shipping AB och är time chartrat av Preem, blir första tankfartyget i världen att minska utsläppen av kväveoxid med minst 90%. Avgasreningen inbegriper både huvudmaskin och hjälpmotorer, vilket ger en kraftig reducering av emissioner. Reduceringen av kväveoxid uppnås genom att avgaserna från både huvud- och hjälpmotorerna leds genom katalysatorer vilket också ger en ljuddämpande effekt. Hjälpmotorernas gemensamma katalysator är även kombinerad med en avgaspanna för återvinning av avgasernas värmeenergi. På detta vis reduceras de stora pannornas gångtid under hamnuppehåll, och därmed minskar även koldioxidutsläppen.

- Efter många års intensivt miljö- och säkerhetsarbete får vi nu tillgång till en teknik som kommer att väsentligt minska emissionerna från våra sjötransporter. Sedan många år har vi också krav på dubbla skrov för att våra fartygstransporter skall vara maximalt säkra, säger Preems VD och koncernchef Michael G:son Löw.

Installationen på Olympus kommer att påbörjas under kommande vinter och vara klar under senvåren 2011.

- Det nya systemet för både avgasrening och energiåtervinning är unikt av det skälet att det med fördel kan appliceras på moderna fartyg som ursprungligen saknar en helhetslösning för avgasrening. Systemet är framtaget av det Göteborgsbaserade företaget GESAB (Göteborg Energi System AB), säger Jonas Backman, VD Sirius Rederi AB.

Även andra enheter på Olympus har energieffektiviserats vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och reduktion av koldioxidutsläppen. För att ytterligare reducera utsläppen till luft och minska bränsleförbrukningen började Preem under 2010  också tillämpa s.k. ”slow steaming” för sina sex time charter fartyg. Detta innebär en lägre anpassad fart för att anlöpa hamn vid mer exakt tidpunkt istället för att ankra och invänta ledig kaj. På så sätt minskades koldioxidutsläppen med 1500 ton under en halvårsperiod.