Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2010-12-23

Pressmeddelande

Kylan skapar rekordstor efterfrågan på eldningsolja och diesel

Det kalla vädret har gjort att efterfrågan på eldningsolja och diesel är onormalt hög.

Med den starka kylan har efterfrågan på raffinerade oljeprodukter, framförallt eldningsolja och diesel ökat kraftigt. Många kommuner, kraftvärmeverk, skolor, sjukhus, hyresfastigheter m.m har just nu stort behov av eldningsolja för att klara att upprätthålla inomhustemperaturerna i lägenheter, affärslokaler, verkstäder, lektionsrum m.m. Samtidigt ökar även efterfrågan på diesel från bussbolag, som ersätter andra resealternativ som t.ex. tåg, samt från entreprenörer där många medverkar i snöröjningen.  

– Vår leveransorganisation är idag mycket hårt ansträngd trots extra insatta resurser. Jämfört december föregående år, som också var kall, har vi i år en väsentligt högre efterfrågan. Vissa leveranser försenas pga brist på transportkapacitet, svårt väderläge och i flera fall av dålig framkomlighet på vägarna. Vi gör dock allt vi kan för att hjälpa våra kunder med leveranserna. Tillfälligtvis kan vi också i vissa enstaka fall behöva prioritera leveranser till samhällsnyttiga funktioner, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB. 

Preems leveranser av eldningsolja är 50% fler än normalt för en decembermånad. Enskilda dagar har leveransorganisationen levererat nästan dubbelt så mycket volym som en normal decemberdag. 

– Orsakerna till den ökade efterfrågan är naturligtvis kylan där många kraftvärmeverk samt även många nya värmeanläggningar inte klarar sitt uppvärmningsbehov vid rejäl kyla utan behöver skifta till olja för att klara värmekapaciteten. En annan orsak är att höga elpriser gör att många växlar energislag till olja av kostnadsskäl, säger Michael G:son Löw.