Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2010-09-07

Pressmeddelande

Framtidens bränsle i Kungens kurva

Idag invigs det första tankstället för fordonsbränslet BioDME (Di-Metyl-Eter) i Kungens kurva, Stockholm. BioDME ger 95 % lägre utsläpp jämfört med fossil standarddiesel.

Det nya tankstället för BioDME ingår i ett gemensamt fälttest mellan Volvo Lastvagnar, Chemrec AB och Preem. Ytterligare tre tankställen öppnas under hösten i Göteborg, Jönköping och Piteå.

- Vi arbetar med flera olika spår för att höja andelen förnybara råvaror i framförallt diesel. BioDME har mycket goda miljöprestanda och fälttesterna kommer att ge oss, Volvo och tillverkaren Chemrec värdefull erfarenhet om produktion, distribution och drift, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB.

I en parallell satsning invigdes i augusti Preems bioraffinaderi i Göteborg, vilken är den första anläggningen i världen att kommersiellt producera standarddiesel av miljöklass 1 (MK1) baserad på restprodukter från den svenska skogen.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01