Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-11-30

Pressmeddelande

Starkt resultat för Preem

Preems ackumulerade resultat vid utgången av september blev 3 376 MSEK (1 838), efter finansiella poster och före skatt. Omsättningen inkl punktskatter uppgick till 53 336 MSEK (75 868). Avkastningen på arbetande kapital blev 32 procent (21).

- Resultatförbättringen på 1 538 MSEK jämfört med samma period förra året är en kombination av ett bra operativt resultat kombinerat med prisvinster på våra inneliggande lager. Trots den rådande lågkonjunkturen och minskad global efterfrågan har produktionen legat på en fortsatt hög nivå. Samtidigt har priset på råolja (Brent) stiget från 36 $/fat vid årets början till 68$/fat vid utgången av september. Den lägre omsättningssiffran är en funktion av det lägre oljepriset jämfört med 2008, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem AB.

Preems exportandel är fortsatt hög, 64 procent (64) av produktionen har under året exporterats till ett värde av 29 390 MSEK (44 373). Preem fortsätter därmed att vara ett av Sveriges största exportföretag.

- Verksamheten på den svenska marknaden fortsätter att stärkas. Bland annat är vårt nya stationskoncept mycket framgångsrikt vilket har bidragit till ökade volymer och förbättrade marginaler samtidigt som Företagsförsäljningen (B2B) går fortsatt bra. Samtidigt fortsätter förberedelserna för introduktion av en grön skogsbaserad diesel med byggnationen av en råtalloljefabrik i Piteå och ombyggnad av Preemraff Göteborg där den färdiga gröna dieseln skall tillverkas, säger Michael G:son Löw.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01