Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-08-27

Pressmeddelande

Starkt halvårsresultat för Preem

Preems halvårsresultat, efter finansiella poster och före skatt, blev 2 873 MSEK (3 491). Omsättningen inkl punktskatter uppgick till 35 140 MSEK (48 908). Avkastningen på arbetande kapital blev 40 procent (46). Den lägre omsättningen förklaras av det lägre oljepriset jämfört med samma period 2008.

- Trots den kraftiga konjunkturnedgången har vi lyckats hålla rekordhöga produktionsvolymer. Raffineringsmarginalerna har försvagats under andra kvartalet. Men tack vare en bra balanserad produktmix, som matchat marknadens behov, hög tillgänglighet på raffinaderierna och stigande oljepriser gör att vi kan summera ett bra första halvår, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem AB.

Produktionsvolymen ökade till 9,51 miljoner kubikmeter (9,47) varav en rekordstor andel, 69 procent (66), exporterades. Exportvärdet uppgick till 19 876 MSEK (28 594) vilket gör att Preem fortsätter vara ett av Sveriges största exportföretag.

- Råoljepriset har stigit med nära 30 dollar sedan årets början vilket har en gynnsam värderingseffekt på bland annat våra lager. Det underliggande operativa resultatet har dock varit starkt, säger Michael G:son Löw.