Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-06-09

Pressmeddelande

Stark start för Preem

Preem redovisar en stark början på 2009. Bolagets resultat för jan-mars, efter finansiella poster, blev 847 MSEK (1,238). Nettoomsättningen uppgick till 16 609 MSEK (20 821) och avkastningen på arbetande kapital blev 27 % (36).

- Rent operativt ökar resultatet hela 44 % som dock motverkas av en negativ påverkan på Preems dollarlån på grund av en svag krona. Goda raffineringsmarginaler och hög produktion har tillsammans med ett högre oljepris under perioden bidragit positivt till resultatet, säger Michael G:son Löw, Koncernchef och VD Preem AB.

Även Marknadssidan har fått en mycket god start på året, framförallt inom Eldningsoljor och för Stationerna. Både volymer och marknadsandelar har ökat under perioden.
2/3 delar av produktionen går fortsatt på export och exportvärdet uppgick till 9 184 MSEK (12 007). Den lägre omsättningen och exporten i kronor är en funktion av ett nästan halverat oljepris jämfört med samma period förra året.

- Vi fortsätter också arbetet med att öka andelen förnybara drivmedel på den svenska marknaden, säger Michael G:son Löw.

Den 2 juni invigde Preem i Älmhult den första stationen med en ny dieselkvalité. Produkten som heter ACP Diesel Bio 30 innehåller en väsentligt högre andel förnybar rapsmetylester (RME) och erbjuds i introduktionsskedet till den tunga yrkestrafiken. Utsläppen av koldioxid minskar därmed med 19 %, beräknat ur ett livscykelperspektiv. Ytterligare tre tankställen med den nya produkten öppnas inom kort.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01