Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-05-07

Pressmeddelande

Operativt rekordresultat tyngs av lagerförluster

Preems helårsresultat 2008 efter finansiella poster och skatt blev en förlust med -2 212 MSEK (2 336). Omsättningen uppgick till 95 807 (71 652) MSEK.

– Oljeprisets kraftiga prisfall sista kvartalet reducerade värdet högst väsentligt på vårt lager av råolja och färdiga produkter. Konsekvensen blev betydande lagerförluster på 4,5 miljarder SEK vilket kraftigt minskade Preems helårsresultat. Det positiva är att det operativa resultatet, exkluderat lagerförluster, uppgick till 3,9 miljarder SEK vilket är det starkaste utfallet någonsin, säger Preems VD och koncernchef, Michael G:son Löw.

Året inleddes med en notering på råolja (Dated Brent) om 96 dollar/fat för att sedan konsekvent stiga fram till mitten av sommaren då årets topp noterades strax över 144 dollar/fat. Därefter vände prisutvecklingen och råoljepriserna rasade kraftigt till 37 dollar/fat vid årets slut.

Totalt raffinerade Preem en rekordvolym på 18,2 (15,1) miljoner kubikmeter petroleumprodukter. Drygt 67 % av produktionsvolymen exporterades till värde av 55 579 MSEK (39 851) vilket är den högsta exportsumman någonsin för bolaget.

– Årets rekordstora produktionsvolym är ett resultat av en mycket hög tillgänglighet vid raffinaderierna samtidigt som raffineringsmarginalerna visade all time high, säger Michael G:son Löw.

På den svenska marknaden visade Preems direktförsäljning till företag (B2B) ett rekordresultat. Även stationsverksamheten uppnådde en klar resultatförbättring.

– Vi fortsätter arbetet med att modernisera och effektivisera stationsnätet för privatbilister och den tunga trafiken. Preem ökar också marknadsandelarna inom stort sett alla affärssegment på den svenska marknaden, säger Michael G:son Löw.

Preems raffinaderi i Göteborg anpassas nu för att kunna processa skogsbaserad råtallolja för att tillverka grön diesel. Investeringen i Göteborg beräknas uppgå till 235 miljoner SEK och anläggningen skall stå klar till årsskiftet. Samtidigt lanserar Preem nya dieselprodukter med betydligt högre innehåll av förnybar rapsmetylester (RME).

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01