Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-09-24

Pressmeddelande

Ny diesel minskar utsläpp av koldioxid och partiklar

Idag invigdes det första tankstället i Jönköping med Diesel ACP Bio 30 innehållande 30 procent förnybar rapsmetylester(RME). Koldioxidutsläppen minskar med en femtedel, beräknat ur ett livscykelperspektiv. Även utsläppen av hälsofarliga partiklar är lägre med den nya dieseln.

Idag invigdes det första tankstället i Jönköping med Diesel ACP Bio 30 innehållande 30 procent förnybar rapsmetylester(RME). Koldioxidutsläppen minskar vid körning med 19 procent, beräknat ur ett livscykelperspektiv. Även utsläppen av hälsofarliga partiklar är lägre med den nya dieseln.

Den nya stationen i Torsviks företagsområde är resultatet av ett nära samarbete mellan IKEA, DHL, H&M, Volvo Logistics och Preem. Samtliga företag är stora transportköpare och samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för respektive bolags transportutförare att kunna köra på ett mer miljöanpassat dieselbränsle.

- Vi tror mycket på diesel och arbetar hårt för att utveckla nya varianter av dieselprodukter. Raps är en förnybar råvara som är utmärkt att blanda i diesel, säger Andreas Viefhaus, Marknadsdirektör på Preem.

Preem har under sommarhalvåret färdigställt drivmedelsanläggningar i Älmhult, Göteborg, Eskilstuna och nu i Jönköping vilka alla är knutpunkter för samarbetsföretagen i form av distributionscentraler och produktionsenheter.

- Det är viktigt att ständigt förbättra våra drivmedel. Genom det här samarbetet banar vi också väg för ett nytt sätt att arbeta med logistik och miljöfrågor, säger Andreas Viefhaus.

Drivmedelsanläggningarna med Diesel ACP Bio 30 är tillgängliga för alla företagskunder inom kategorin tunga fordon. Dock måste fordonsägaren kontakta sin motortillverkare innan körning för att säkerställa att motorgarantierna gäller fullt ut.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01