Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-08-20

Pressmeddelande

Ny diesel minskar koldioxidutsläpp med 19 procent

Idag invigdes det första tankstället i Göteborg med ACP Diesel Bio 30 innehållande 30 procent förnybar rapsmetylester(RME). Koldioxidutsläppen minskar med en femtedel, beräknat ur ett livscykelperspektiv.

Den nya stationen, belägen i Skandiahamnen, är ett resultat av ett nära samarbete mellan IKEA, DHL, H&M, Volvo Logistics och Preem. Det gemensamma för bolagen är att samtliga är stora transportköpare. Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för bolagens transportutförare att kunna tanka ett bättre och mer miljöanpassat dieselbränsle.

- Vi tror mycket på diesel och arbetar hårt för att utveckla nya varianter av dieselprodukter. Raps är en förnybar råvara som är utmärkt att blanda i diesel, säger Morten Bendz, Försäljningschef och dieselansvarig på Preem.

Tidigare i sommar har stationer i Älmhult och Eskilstuna öppnats. Senare i höst öppnas även en station i Jönköping. Orterna är valda utifrån viktiga knutpunkter för transportköparnas leveranser till och från distributionslager och produktionsenheter.

- Arbetet med att utveckla nya, mer miljöanpassade, bränslen är viktigt för framtiden. Samarbeten som detta är för oss ett nytt och spännande sätt att arbeta med logistik och miljöfrågor, säger Morten Bendz.

Tankställena med ACP Diesel Bio 30 är tillgängliga för alla företagskunder. Dock måste fordonsägaren kontakta sin motortillverkare innan körning för att säkerställa att motorgarantierna gäller fullt ut.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01