Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-08-25

Pressmeddelande

Fortum och Preem öppnar första elmacken

Tanka med el på macken? Ja, från och med idag är det möjligt. Idag invigde Stockholms stads Miljö- och trafikborgarråd Ulla Hamilton de första laddstationerna på Preems drivmedelsstation på Norr Mälarstrand i Stockholm. Ett första steg i ett nyligen inlett samarbete mellan Fortum och Preem kring infrastruktur för laddning av elfordon.

Bakgrunden till samarbetet mellan Fortum och Preem är ett gemensamt intresse att utveckla den svenska laddinfrastrukturen för att kunna erbjuda el som drivmedel och samtidigt bygga en allt större kunskap på området. Som del av ett inledande pilotprojekt kommer Fortum att sätta upp laddstolpar vid tre av Preems drivmedelsstationer i Stockholm. Först ut är Norr Mälarstrand, följt av Globen och Nacka.

- Att driva utvecklingen av infrastruktur för laddning och att erbjuda koldioxidfritt drivmedel för elbilar är en naturlig del av Fortums utveckling som energibolag. Nu inviger vi Sveriges första riktiga elmack tillsammans med Preem och visar med det ännu tydligare att el är ett viktigt framtida drivmedel, säger Christian Lundberg, VD Fortum Sverige.

Preem driver 470 drivmedelsstationer i Sverige och har under de senaste åren sett en snabb utveckling mot nya drivmedel.

- Framtiden är vår viktigaste marknad och därför har förnybara drivmedel under de senaste åren blivit en allt större del av det vi tillverkar och säljer, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem. Våra trafikstationer ser vi som en given plats för att ”tanka” sitt fordon när framtidens drivmedelsmix långsiktigt kommer att förändras. Genom att lansera el tillsammans med Fortum kommer vi att stå väl rustade för att möta en växande marknad i ett tidigt skede.

- Elbilar är klimatsmarta, tysta, och rena, och det är mycket positivt att det privata näringslivet nu bidrar till att bygga ut infrastrukturen för elbilarna. För mig som miljöborgarråd är det viktigt att se till att det finns många miljövänliga alternativ i biltrafiken både i stadens egen bilflotta och för stockholmarna. Landstingets rapport om miljörelaterad hälsa för 2009 visar klart och tydligt att arbetet för ren luft och minskat buller är viktigt, och där är elbilar en viktig pusselbit, tillsammans med dubbdäcksreglering och nya typer av asfalt, säger Ulla Hamilton (M).

En drivmedelsomställning är nödvändig för att vi ska nå våra gemensamma miljömål. Enligt Elforsk skulle en bred övergång till elbilar leda till minskade utsläpp motsvarande hela Sveriges utsläppsmål till 2020.För ytterligare information vänligen kontakta; Marie Fossum, affärsutvecklingschef, Fortum Distribution, tel 070-216 06 77 Anna Lidberg, kommunikationsansvarig, Fortum Distribution, tel 070-215 96 26 Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, tel 070-450 12 22 Thomas Ögren, pressansvarig, Preem tel 070-4501001 Helena Öman, pressekreterare hos Ulla Hamilton (M), tel 0761-22 92 22

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2007 uppgick Fortums nettoomsättning till 4,5 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på OMX Nordic Exchange Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se.