Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2009-09-03

Pressmeddelande

Första tankstället för biogas invigt i Södertälje

Biogasstationen i Södertälje är starten för en utbyggnad av fler tankställen med biogas i Stor-Stockholmsområdet de närmaste åren.

Preems biogasstation återfinns vid norra infarten till Södertälje vid handelsområdet Moraberg. Ombyggnationen av stationen har gjorts tillsammans med AGA som kommer att ansvara för gasleveranserna och underhållet av gastekniken på stationen. Preem hanterar all försäljning gentemot privat- och företagskunder.

- Södertälje är först ut i vår satsning på ett tiotal biogasstationer i Stor-Stockholm. En utbyggd infrastruktur av biogas är viktig för att tillgodose den växande efterfrågan från alltfler kunder. Södertälje är en viktig knutpunkt, inte minst för VAG som nu lanserar ännu fler fordon som drivs på biogas, säger Andreas Viefhaus, Marknadsdirektör Preem.

Under invigningsdagen kunde besökarna provköra olika bilmodeller med gasdrift. Enligt vägverket minskar utsläppen av koldioxid med 85-93% vid körning på biogas. Biogas har även lägre halter av polyaromater, svavel och kvävedioxid jämfört bensin och diesel.

- Det är mycket bra att Södertälje nu får sin första biogasmack. Det känns extra bra att gasen kommer från vårt eget avloppsreningsverk vid Himmerfjärden. SYVAB:s gasproduktion är tillsammans med Telge Energis vindkraft och Söderenergis biokraftverk viktiga miljösatsningar, både för Södertälje och Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago.

Himmerfjärdsverket kommer att vara huvudsaklig producent av biogasen som tillförs Morabergsstationen. Verket tar emot avloppsvatten från 258 000 invånare i Södertälje och södra Stor-Stockholm. Via en rötningsprocess bildas metan som omvandlas till biogas och i princip sluter kretsloppet.

Tidigare i sommar har Preem även öppnat Sundsvalls första tankställe för biogas, även det i samarbete med AGA.

Kontakt Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070 – 450 10 01