Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-05-20

Pressmeddelande

Preem lanserar två nya miljödieselkvaliteter

Preem lanserar två miljödieselkvaliteter med högre inblandning av RME än den standarddiesel som idag erbjuds på den svenska marknaden. De nya kvaliteterna, med 15 % respektive 30 % inblandning av rapsmetylester (RME), vänder sig till storkunder med högt ställda miljöambitioner. ACP Bio15 och Bio30 finns tillgängliga för Preems bulkkunder från den 20 maj.

Preem, som är Sveriges största producent och leverantör av drivmedel, arbetar för att minska transporternas miljö- och hälsopåverkan genom ständigt förbättrade produkter. Det har länge varit ett mål för Preem att öka andelen biokomponenter i den diesel som företaget erbjuder sina kunder.

”Nu erbjuder vi våra miljömedvetna kunder två nya dieselkvaliteter som är mer miljöanpassade än den standarddiesel som idag erbjuds tung trafik på den svenska marknaden. Dieseln är prismässigt konkurrenskraftig”, säger Michael G:son Löw, vd och koncernchef Preem Petroleum AB.

ACP Bio15 och Bio30 är framtagna för miljömedvetna storkunder, med egna dieselanläggningar, som vill minska sina utsläpp av koldioxid, så som stora bussbolag och speditörer. Utöver att vara de enda dieslarna med så hög inblandning är ACP Bio15 och Bio30 även unika genom att de innehåller ett rengörande additiv.

De höga inblandningarna av RME i ACP Bio15 och Bio30 innebär att kunderna först måste kontakta sin fordonsleverantör för godkännande eftersom dessa inte lämnar några generella garantier när det gäller så pass höga halter av RME-inblandningar. I de flesta fall är fordonsleverantörerna positiva till högre andelar förnybar råvara i drivmedel. I vissa fall kan godkännande villkoras med t.ex. tätare bytesintervaller av smörjmedel.

Vid introduktionen kommer storkunder i områden nära Preems depåer i Skarvik, Norrköping, Helsingborg, Karlshamn och Gävle att erbjudas de nya produkterna.

EU och den svenska regeringen har tydligt uttalat behovet av att väsentligt minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Klimatfrågan innebär att försäljningen av miljöbilar ökat och att efterfrågan på förnybara drivmedel växer allt starkare. Genom den högre inblandningen av RME i ACP Bio15 och Bio30 så minskar utsläppen av växthusgaser även från dieselfordon.

Preems RME tillverkas till största delen i Sverige av Perstorp. Produktionsanläggningen är resultatet av ett samarbete mellan Perstorp och Preem. Anläggningen blir navet för att säkra tillgången på högkvalitativ RME för inblandning i diesel för Preems kunder. RME ger inte några utsläpp av fossil koldioxid. Den högre inblandningen av RME gör att det finns en begränsad risk av driftstörningar vintertid. I inledningsskedet lanseras de nya produkterna under de mildare årstiderna, men målsättningen är att ACP Bio15 inom snar framtid även ska säljas under vinterperioden.

Press och mediefrågor Thomas Ögren, Presschef Preem Petroleum AB, mobiltelefon 070 - 450 10 01