Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-10-02

Pressmeddelande

Preem byter namn – till Preem

Preem Petroleum AB ändrar from 20 oktober 2008 sitt namn till bara ’Preem AB’. Namnbytet är en naturlig följd av att bolagets verksamhet förflyttats från att vara ett traditionellt oljebolag till ett modernt drivmedelsbolag.

Preem har sedan starten tillverkat petroleumprodukter. Denna produktion och distribution kommer under överskådlig framtid att fortsätta utgöra den största delen av affärsverksamheten. Redan när Preem bildades var förnybara drivmedel en del av verksamheten och under de senaste åren har de kommit att utgöra en allt större del.

Preem lägger allt mer kraft på att utveckla nya miljöanpassade biodrivmedel och i framtiden kommer de att utgöra en allt större del av det Preem tillverkar och säljer. Utvecklingen av fler biodrivmedel är en del av Preems satsning att minska oljeberoende och att reducera koldioxidutsläpp. Till exempel så investeras 250 miljoner kronor i bolagets raffinaderi i Göteborg för att kunna omvandla restprodukter så som tallolja från svenskt skogsbruk till dieselbränsle.

”Vi tillverkar idag världens bästa fossila bränslen och nu tänker vi bli lika bra på biobränslen. Målet är att optimera varje droppe, och det gäller all energi, vare sig det är av fossilt eller icke fossilt ursprung. Det betyder att förnybara drivmedel blir en allt viktigare del av vår verksamhet”, säger Michael G.son Löw, VD och koncernchef, Preem AB.

Ända sedan företaget bildades det varit känt under varumärket Preem både i media, bland allmänheten och för kunderna. På stationer, lastbilar och raffinaderier har Preem varit den synliga delen av bolagets namn.

”Jag hoppas att namnbytet ger en tydligare bild av företaget, och att det sporrar våra medarbetare till att fortsätta göra ett bra jobb som Sveriges mest nytänkande drivmedelsföretag. Preem är inte ett oljebolag utan ett drivmedelsbolag”, säger Michael G.son Löw.

På Preem arbetas det aktivt med förnybara drivmedel och energi bland annat genom att:

• Utöka låginblandningen av förnybart bränsle i bensin och diesel. • Ställa om raffinaderierna (framförallt i Göteborg) från traditionellt oljeraffinaderi mot bioraffinaderi.
• Investering i talloljefabrik i Piteå som kommer att drivas genom bolaget Sunpine. • Satsningar på rena förnybara drivmedel, bland annat etanol, RME och DME.
• Etiska och miljömässiga krav på förnybara drivmedel • Satsningar på vindkraftverk