Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-01-07

Pressmeddelande

Andreas Viefhaus ny chef för division Marknad

Andreas Viefhaus tillträdde den 1 januari tjänsten som marknadsdirektör för Preems svenska försäljningsorganisation, division Marknad. Andreas har tidigare varit ansvarig för affärsområde Station & Konsument som tillsammans med affärsområde Företag, Kundcenter och stödfunktioner bildar division Marknad. Andreas kommer att ingå i Preem Petroleums koncernledning.

Division Marknad har en försäljningsomsättning på 12 miljarder SEK / år och 158 medarbetare. Inom Affärsområde Station & Konsument bedrivs rikstäckande bensin & butikshandel på 250 st bemannade och 250 obemannade trafikstationer samt 165 st dieselanläggningar för tung trafik.

Affärsområde Företag bedriver direktförsäljning av petroleum- och bränsleprodukter till svenska storföretagskunder. Diesel, bensin, lätta och tunga eldningsoljor, smörjmedel, specialbränslen samt gas är exempel på produkter som affärsområdet marknadsför och säljer. Inom dessa produktområden är Preem i de flesta fall marknadsledande.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Ögren, Presschef, mobil 070 – 450 10 01