Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2007-09-12

Pressmeddelande

Preem och Skatteverket i samarbete

Preem och Skatteverket i samarbete mot svart arbetskraft

PREEM kommer att samarbeta med Skatteverket under det planerade revisionsstoppet i september vid raffinaderiet i Lysekil. Syftet är att förebygga förekomsten av svart arbetskraft under tiden som anläggnings- och underhållsarbetena utförs. Under perioden som revisionsstoppet pågår kommer Skatteverket att genomföra arbetsplatsbesök på raffinaderiet.
- Genom att Preem på detta sätt samarbetar med Skatteverket är Preem som företag ett föredöme för andra stora bolag, när det gäller att förebygga skatteundandragande och skattebrott i samband med stora byggnationer eller anläggningsarbeten, säger Skattebrottsenhetens chef, Lars-Åke Larsson.

Skatteverket ansvarar genom sin Skattebrottsenhet i Göteborg för genomförandet av arbetsplatsbesöken.

- Vi tycker det är viktigt att vara tydliga på att vi som företag inte accepterar förfaranden på våra arbetsplatser som inte följer svenska lagar och regler. Denna typ av samarbete med Skatteverket tror vi är ett bra sätt att förebygga förekomsten av svart arbetskraft, säger Per Olsson, Chef för Preemraff Lysekil och Göteborg.
Totalt kommer ca 2 100 personer utföra olika typer av anläggnings- och entreprenadarbeten vid Preemraff Lysekils anläggning under perioden för revisionsstoppet. Raffinaderiet är planerat att vara åter i full drift den 22 oktober.

För mer information

Lars-Åke Larsson, Chef Skattebrottsenheten Göteborg, Telnr. 031-743 52 12 eller mobil 0703-749 749

Thomas Ögren, Presschef Preem, mobil 070-450 10 01