Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Våra yrkesroller och affärsområden

Varuförsörjning

Inom affärsområdet Varuförsörjning planerar och styr vi varuflödet in och ut ur våra raffinaderier. Här jobbar traders, logistiker, vetting-koordinatorer och projektingenjörer. Och många andra. Tillsammans ansvarar vi för att färdiga produkter kommer fram till våra slutkunder, som finns över stora delar av världen. 

Varuförsörjning är det affärsområde inom Preem som köper in råvaran till våra raffinaderier och säljer de färdiga produkterna. Här finns funktioner som affärsutveckling, controlling, leverans, planering och optimering samt depåtjänst.

Hos Varuförsörjning bestäms bland annat vilka råoljor som för tillfället är de mest lönsamma att raffinera och vilka produkter som bäst passar Preems aktuella produktmönster och försäljningsåtaganden.

Tio miljoner ton av Preems totala raffinerade produktion exporteras varje år

Ungefär två tredjedelar, eller tio miljoner ton, av Preems totala raffinerade produktion exporteras varje år. Därför ställer vi stora krav på alla de transporter som sker dagligen. Till exempel kräver Preem att samtliga fartyg som används ska vara utrustade med dubbla skrov.

En annan del av Varuförsörjningens arbete är att koordinera transporterna runt om i världen och se till att transporterna sker på ett säkert sätt.

Inom Varuförsörjning finns även gruppen som arbetar med utvecklingen av förnybara råvaror och framtidens drivmedel. Denna grupp ansvarar delvis för hur Preem ska utvecklas och tittar på framtida affärsmöjligheter.

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.