Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Våra yrkesroller och affärsområden

Produktion

Våra raffinaderier finns i Göteborg och Lysekil. Här jobbar dagtidsmedarbetare och självklart – eftersom vår anläggning är i ständig drift – också skiftgående personal.

På raffinaderierna jobbar bland annat produktionstekniker, laboratorietekniker, miljö-, utvecklings-, process- och projektingenjörer. Vi sätter stort värde vid en trygg arbetsmiljö där säkerheten alltid sätts i främsta rummet. Snabba omställningar i en modern miljö gör att ingen dag är den andra lik. 

Preem är Sveriges största raffinör med två anläggningar i Göteborg och Lysekil

Våra raffinaderier är moderna med utsläpp som uppfyller gällande miljökrav. Preem svarar för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 30 procent av den nordiska. Totalt raffineras närmare 18 miljoner kubikmeter råolja varje år vid våra båda helägda raffinaderier Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Det ger en total raffineringskapacitet av cirka 345 000 fat per kalenderdag, vilket motsvarar cirka 15 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Cirka två tredjedelar av produkterna exporteras. 

Råoljan kommer till raffinaderierna med fartyg, bearbetas och exporteras eller levereras till våra depåer runt om i landet. Anläggningarna i Lysekil och Göteborg arbetar i en gemensam organisation.

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.