Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Våra yrkesroller och affärsområden

Marknad och försäljning

Marknad och försäljning förser företag, industrier och konsumenter med bränslen så som drivmedel och energi samt smörjmedel och är en stor aktör inom bland annat transport- och industrisektorn likväl som i återförsäljarled.

Vår verksamhet inkluderar cirka 520 stationer under varumärkena SÅIFA och Preem och vi har en betydande andel direktförsäljning via ett omfattande distributionsnät vid sidan av vårt stationsnätverk.

Energi till industrier och drivmedel till transporter

Tre av fyra pappers- och massabruk i Sverige är kunder till Preem och sju av tio godstransporter kör på vår diesel.

Viktiga kundgrupper är skogsindustri, transport, sjöfart, massatillverkning och offentlig verksamhet, men våra kunder spänner över en stor bredd branscher och verksamheter.

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.