Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Våra yrkesroller och affärsområden

Koncernfunktioner

En man och en kvinna lyssnar på en person som är ur fokus

På Preem kan du arbeta inom HR, Kommunikation, Ekonomi och Finans samt Hållbar utveckling.

HR arbetar för att säkerställa att Preem är en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare ges rätt förutsättningar att nå Preems nuvarande och framtida mål och strategier.

Kommunikation arbetar med att stärka och vårda Preems affärsnytta och varumärke, skapa delaktighet bland medarbetare samt stödja chefer och verksamheter i sina kommunikativa roller. 

Ekonomi och finans omfattar sektionerna Ekonomi, Finans, Inköp och IT.

Hållbar utveckling ska säkerställa att Preem ska kunna bemöta och ta tillvara på möjligheterna i en föränderlig värld i syfte att skapa långsiktig framgång och utveckling för Preem utifrån ett såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.