Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Möt våra kollegor

”Från ny 18-årig ställningsbyggare till att räkna på mångmiljardprojekt som ska ersätta råolja med grön matning”

Jag började min karriär på Preem som ställningsbyggare på 80-talet, men efter gymnasiet fick jag en tjänst på laboratoriet. Där fick jag lära mig mycket om råolja, raffineringsprocessen och produktkvalitet.

- Några år senare började jag arbeta på Produktionsplanering som planerare och hade laboratoriet som arbetsplats. I den rollen fick jag en överblick över hela raffinaderiet och dess produktionskedja.

- Efter många år på Produktionsplaneringen provade jag på flera olika roller, bland annat som operatör i hamnen, Loadingmaster, planerare i Stockholm och kvalitetsingenjör på Area 1. Under den här tiden fick jag en djupare förståelse för raffinaderiet och dess olika delar.

Vad innebär din yrkesroll idag?
- Idag arbetar jag som värdestyrare på Planering & Optimering. I den rollen ansvarar jag för att säkerställa att Preems produktion är så effektiv och lönsam som möjligt. 

- Jag har ett stort ansvar för Preems lönsamhet och arbetar med att utveckla nya produktionsmetoder och processer, och att optimera våra råvaruinköp. Jag är också involverad i flera spännande projekt, bland annat ombyggnaden av Preemraff Lysekil, som ska ersätta råolja med grön matning, utvecklingen av nya biodrivmedel, som metanol och DME och utbyggnaden av Preems produktionskapacitet för förnybara drivmedel.

Vi har en vision om att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur bidrar du i din roll till att möjliggöra Preems vision?
- I min roll som värdestyrare bidrar jag till att möjliggöra denna vision genom att utveckla nya produktionsmetoder och processer som minskar Preems miljöpåverkan. Jag optimera våra råvaruinköp för att minska vårt beroende av fossila råvaror och utvecklar vårt arbete kring hur vi investeringar i förnybara drivmedel och andra hållbara produkter.

Vad är det bästa med att arbeta på Preem?
- Det bästa med att arbeta på Preem är att jag får driva och arbeta med så många spännande och viktiga frågor som verkligen möjliggör omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jag har också möjlighet att utvecklas och lära mig nya saker hela tiden. Preem är ett företag med en stark kultur och en positiv anda. Jag är stolt över att arbeta här. Det är därför jag stannat i företaget så länge.