Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Möt en kollega

"Genom att skapa efterfrågade rapporter och underlag bidrar jag till omställningen mot ett mer hållbart samhälle".

Idag arbetar jag som lagerredovisare på ekonomi, vi säkerställer att Preems produktlager är korrekt värderat.

Berätta om din roll

- Arbetet handlar främst om att säkerställa korrekt indata och utreda eventuella differenser i transaktioner. Ett internskämt vi har inom gruppen är att vi är diffekonomer. Då arbetet är transaktionstungt och en salig mix från stora till små transaktioner. Gruppen ansvarar för att rapportera in statistik & data till myndigheter och intressenter. Vi är med i olika typer av projekt, för att bistå med system och redovisningskunskaper.

Vi har en vision om att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur bidrar du i din roll till att möjliggöra Preems vision?

- Ekonomi är stabfunktion, vi ser till att sammanställa och tillhandahålla data till kollegor. Genom att skapa efterfrågade rapporter och underlag bidrar jag till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Utan rapporter och underlag blir det svårt att veta hur vi ska kunna driva förändringen och omställningen framåt.

Vad är det bästa med att arbeta på Preem 

- Det bästa med att arbeta på Preem är att vi har en bred kompetens och en variation av yrkesroller. Detta skapar en flexibilitet inom företaget vilket bidrar till att det är möjligt att testa nya roller och växa inom företaget.

- Att Preem dessutom har ambitiösa klimatmål och tar tydliga kliv i vår historiska omställning visar att vi tar ett stort samhällsansvar. Detta mig stolt som anställd. 

- En tredje sak som jag också uppkattar med att arbeta på Preem är att hela branschen är inne i en förändringsresa vilket bidrar till innovation och kreativitet. Att vi på Preem får vara med i denna spännande utveckling och att alla medarbetare oavsett roll får bidra med idéer och tankar för att driva omställningen framåt känns både inspirerande och roligt.