Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Möt våra kollegor

Att vara chef på Preem

Preem är ett värderingsstyrt bolag som vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Att Preem har en tydlig vision och främjar utveckling är faktorer som gör att Eric Westerholm trivs i sin roll som chef.

Eric Westerholm är ansvarig för Planering och optimering på Preem. Han började på företaget direkt efter sin civilingenjörsexamen för tio år sedan och har därefter haft ett antal olika roller i bolaget. I dag arbetar han tillsammans med sitt team bland annat med optimering av Preems två raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Han och teamet planerar också volymer till och från raffinaderierna, vidare till depåer eller försäljning, både inom Sverige och till andra länder. Majoriteten av volymen som produceras på raffinaderierna säljs utanför Sverige.

– Jag trivs otroligt bra, Preem är ett jättebra bolag att jobba för och utvecklas inom. Sedan jag kom in som nyutexaminerad har jag haft mellan fem och tio olika roller, säger Eric och fortsätter: –Paletten är bred. Det är en industri där du kan ta en riktning mot ingenjörsroller med högt teknikfokus eller ingenjörsroller som kopplar ihop industri och teknik med ett samhällsbehov.

Av drygt 1 400 medarbetare arbetar 950 vid raffinaderierna i Lysekil och Göteborg. Bolaget hanterar stora volymer och skeppar stora fartygslaster diesel och bensin, framförallt till Europa men även längre bort, exempelvis till Singapore och USA. –Preem är en av Sveriges största exportörer. Olja är på många sätt en intressant produkt som dessutom har en central roll inom världsekonomin, säger Eric och fortsätter: –Den traditionella oljebranschen är i en förändring. Bland annat ökar fokus på förnybara råvaror och här ligger Sverige och Preem långt fram. Det blir då tydligt att vi bidrar starkt i hållbarhetsarbetet. Vi använder råvaror som är nära på lokalproducerade, till exempel tallolja, en restprodukt från den svenska skogen. Det skapar hållbara och spårbara produktionskedjor och dessutom fler arbetstillfällen i olika delar av landet.

Preem är ett värderingsstyrt bolag och har en tydlig strategi och vision om att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Värdeorden är inkluderande, ansvarstagande och nyskapande. –De har satt sig väldigt bra och är lätta att applicera i vardagen. Man stöter på flera situationer där man kan ta hjälp av värderingarna, inte minst i min roll som chef, säger Eric och fortsätter:

– Värderingarna skapar engagemang och motivation. Preem har en långsiktig plan och tydliga strategier för hur vi ska genomföra visionen, och det gör mig stolt. Vi driver tydligt mot att försöka hitta alternativen för att satsa mer på förnybart och gå mot en utveckling mot mer hållbara råvaror. Vi är en raffinör och kan satsa på andra saker än fossil råolja. Många saker som företaget står för och gör landar väldigt bra i magen.

En kombination av goda utvecklingsmöjligheter och intressanta tjänster gör att Eric fortsätter sin karriär på Preem. – Preem är väldigt bra på att möta medarbetarnas behov. Den som vill får prova på olika roller och det gör att jag vill fortsätta inom bolaget. Som ny tänkte jag att jag inte skulle stanna så länge, men nu har jag varit här i tio år och det är för att det är så otroligt roligt.

Text: Tina Lindström Carlsson

Namn: Eric Westerholm.

Titel: Chef planering och optimering.

Bakgrund: Civilingenjör inom teknisk fysik, Uppsala universitet, examen 2008. Studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Vad skulle du vilja ge för råd till de som är på väg ut i arbetslivet? ”Var nyfiken och öppen för att prova på olika saker, det tjänar du på. Känn efter att den roll du antar stämmer överens med vad du själv tror på och att magkänslan är rätt.”

Intresserad av en karriär inom Preem?
Skapa ett konto för att prenumerera på lediga jobb inom just ditt yrkesområde.