Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Möt våra kollegor

"Jag är stolt över att arbeta på Preem, och ser fram emot att fortsätta bidra till företagets hållbarhetsarbete"

I min yrkesroll idag är jag ansvarig för att säkerställa att Preem kan implementera nya affärer på ett mer hållbart sätt, med extra fokus på förnybara råvaror.

Vad innebär din yrkesroll idag?
- Jag omsätter hållbarhetsarbetet till praktik. Det innebär att jag ser till att Preem har de förutsättningar som krävs för att hantera nya affärer som bygger på förnybara råvaror, framför allt en säkrad spårbarhetskedja.Jag arbetar bland annat med att utveckla logistikkedjor för förnybara varor, sätta upp IT-system för spårbarhet, och skapa forum för att samarbeta med andra affärsområden inom Preem.

Vi har en vision om att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur bidrar du i din roll till att möjliggöra Preems vision?
- Jag bidrar till Preems vision genom att arbeta med att implementera nya affärer som bygger på förnybara råvaror. Förnybara råvaror är en viktig del av omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och jag är glad att jag får vara med och bidra till detta.

I min roll arbetar jag bland annat med att:

  • Utveckla logistikkedjor för förnybara varor
  • Säkra spårbarheten för de förnybara varorna, från leverantören av råvaran, till kundleverans av den färdiga produkten.
  • Skapa forum för samarbete med andra affärsområden inom Preem

Detta arbete bidrar till att säkerställa att Preem kan hantera nya affärer på ett hållbart sätt. Det innebär att vi kan minska vår klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Vad är det bästa med att arbeta på Preem?
Det bästa med att arbeta på Preem är att företaget är engagerat i hållbarhetsarbetet. Vi arbetar inte bara med fina ord och visioner, utan vi gör också konkreta förändringar för att minska vår klimatpåverkan. Det är inspirerande att vara en del av ett företag som vill göra skillnad.

Utöver det är Preem ett inkluderande och generöst företag med stora möjligheter för utveckling. Det finns alltid möjlighet att testa på nya roller eller projekt, och de anställdas hälsa och välbefinnande prioriteras. Jag är stolt över att arbeta på Preem, och jag ser fram emot att fortsätta bidra till företagets hållbarhetsarbete.

Greta Hjelte

Affärsutvecklare Strategiska affärer

Greta Hjelte