Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Utvecklas som ledare

Ett gott och tydligt ledarskap är en förutsättning för att våra medarbetare – och vi som företag – ska växa.

För att säkerställa att chefer på samtliga nivåer inom Preem stimuleras till kontinuerlig ledarutveckling, och stärks i sin förmåga att leda, satsar vi stort på kompetensutvecklande insatser. 

Vi har bland annat ett omfattande utvecklingsprogram, Ledare på Preem, på både direkt och indirekt nivå. Varje kvartal håller vi Leadership Boost där vi blandar inspirerande föreläsningar med reflektion och diskussion mellan chefer från olika delar av bolaget.  

Våra förväntningar på dig

Det förväntas att du som chef på Preem driver din egen utveckling. Att du ser och tar vara på lärandet i vardagen i en komplex verksamhet och i ett bolag i omställning.

Tillsammans med våra värderingar är Preems Ledarprofil navet i vår syn på ledarskap och i ledaruppdraget. Det är även utgångspunkten för samtliga insatser för chefer.   

Ledarprofilen beskriver centrala delar i att vara ledare på Preem;  

  • att tydliggöra mål och riktning  
  • att skapa engagemang och utveckling 
  • och att leva våra värderingar   

Som ledare på Preem tror vi dessutom att du har följande viktiga kompetenser och egenskaper;  

  • en förståelse för innebörden av, och tryggheten i, att vara arbetsgivarrepresentant 
  • god självinsikt och medvetenhet i hur du påverkar och påverkas av andra  
  • behärskar klarspråk och feedback och kan integrera detta i sitt ledarskap  

Ledarskapsutveckling

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.