Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2024-04-25

Pressmeddelande

Delårsrapport: Stark start på 2024 - trots en orolig omvärld

Preem fick en bra start på 2024, vilket styrker företagets hållbara och robusta finansiella resultat över tid.

Finansiell utveckling, januari – mars 2024

  • Försäljning för första kvartalet 2024 uppgick till 34,596 MSEK, jämfört med 36,845 MSEK för det fjärde kvartalet 2023.
  • Justerat EBITDA* uppgick till 2,307 MSEK för det första kvartalet 2024, jämfört med 3,496 MSEK för samma period föregående år.
  • Nettoresultatet uppgick till 1,934 MSEK för det första kvartalet 2024, jämfört med 1,720 MSEK för samma period 2023.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, för första kvartalet 2024 uppgick till 1,844 MSEK, jämfört med 2,736 MSEK för samma period 2023.
  • Finansnetto uppgick till -179 MSEK för det första kvartalet, jämfört med  -298 MSEK för första kvartalet 2023.
  • Total likviditet** uppgick till 17,713 MSEK per den 31 mars 2024, jämfört med 15,778 miljoner per den 31 mars 2023.

- Den geopolitiska oron i omvärlden har blivit en viktig faktor för verksamheten att förhålla sig till. Jag vill berömma Preems organisation som skickligt har navigerat bland dessa utmaningar med en hög grad av professionalism och beslutsamhet i våra dagliga verksamheter, säger Magnus Heimburg, vd på Preem.

- Affärsområdet Supply & Refining rapporterade ett justerat EBITDA på 2,275 miljoner kronor för det första kvartalet, vilket är en minskning från 3,556 under samma period föregående år. Det här beror främst på att marginalerna på diesel och bensin blev normaliserade samt lägre marginaler på förnybara produkter.

- Affärsområde Marketing & Sales rapporterade ett starkt resultat under årets första kvartal med ett EBITDA på 223 miljoner kronor. Det är en ökning från föregående års resultat på 163 miljoner kronor och beror främst på ökade marginaler inom retailsegmentet.

* Justerat EBITDA – definieras som EBITDA justerad för lagervinster/-förluster, valutakursomräkningsdifferenser och för nettovinst/-förlust på oljederivat värderade till verkligt värde.

** Total likviditet – Kassa och kassaekvivalenter samt oanvända beviljade faciliteter.

Läs hela delårsrapporten här.