Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-08-24

Pressmeddelande

Delårsrapport: Ett starkt resultat i en osäker tid

Preem Holding rapporterar att starkt resultat för andra kvartalet, underbyggt av en god balans mellan hög strategisk genomförandegrad och en säker och pålitlig operativ verksamhet. Den geopolitiska och makroekonomiska osäkerheten fortsätter, men Preem har bevisat sin förmåga att hantera situationen och samtidigt uppvisa en historiskt stark, finansiell position. 

Finansiell utveckling, april-juni 2023

  • Försäljningen för andra kvartalet 2023 uppgick till 32 756 MSEK, jämfört med 48 054 MSEK för det andra kvartalet 2022.
  • Justerat EBITDA uppgick till 2 108 MSEK för det andra kvartalet 2023 jämfört med 7 565 MSEK för samma period föregående år.
  • Nettoresultatet uppgick till 850 MSEK för det andra kvartalet 2023, jämfört med 5 122 MSEK för samma period 2022.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, för första kvartalet 2023 uppgick till 1 421 MSEK, jämfört med 6 970 MSEK för samma period 2022.
     
  • Finansnetto uppgick till 383 MSEK för första kvartalet 2023, jämfört med negtiva 1 586 MSEK för samma period 2022.
     
  • Total likviditet uppgick till 16 081 MSEK den 30 juni 2023, jämfört med 11 543 MSEK den 30 juni 2022.

"Halvvägs in i 2023 har Preem bevisat sin förmåga att handskas med den geopolitiska och makroekonomiska verkligheten. Vi levererar ett starkt kvartalsresultat som underbyggs av en god balans mellan hög strategisk genomförandegrad och en säker och pålitlig operativ verksamhet. Och tack vare det extraordinära kassaflödet under de senaste kvartalen har Preem nu en historiskt stark, finansiell position.” Magnus Heimburg, vd för Preem.

”Vårt affärsområde Supply & Refining var återigen starkt bidragande till vårt resultat. Den totala produktionen på våra två raffinaderier var hög under kvartalet. Som väntat minskade dock de genomsnittliga raffineringsmarginalerna jämfört med samma period förra året, även om de internationella bensinmarginalerna höll sig väl under kvartalet”, fortsätter Magnus Heimburg.

"Vårt affärsområde Marketing & Sales levererade ett något lägre resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatet påverkades negativt av lägre volymer inom Retail-segmentet som dock delvis motverkades av ökade volymer och gynnsamma marginaler inom segment Energi, avslutar Magnus Heimburg.

För mer information kontakta

Preems pressjour
070-450 10 01
press@preem.se