Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-10-23

Pressmeddelande

Preems raffinaderier är bäst på koldioxidutsläpp i Europa

Ny studie visar att Preems två raffinaderier ligger i den absoluta toppen när det gäller koldioxidutsläppseffektivitet, där anläggningen i Göteborg rankades som det enskilt bästa raffinaderiet i Europa. Det visar den så kallade Solomonstudien 2018 som rankar raffinaderier i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Solomonstudien (The Solomon Refinery Study 2018) är den stora internationella benchmarkrapporten för raffinaderier som kommer vartannat år.

I jämförelse med västeuropeiska raffinaderier, de som är mest jämförbara och som presterar bäst när det gäller utsläpp, är Preems koldioxidutsläpp 21 procent lägre än genomsnittet.

– Ett viktigt nyckeltal i den här studien bland världens raffinaderier är koldioxidutsläppseffektivitet. Och eftersom Preems raffinaderisystem är bäst i Västeuropa innebär det sannolikt att vi är bäst i världen. Detta är oerhört glädjande och visar att våra initiativ gett konkreta resultat, både vad gäller utsläpp men också när det kommer till energieffektivitet och i slutändan konkurrenskraft, säger Petter Holland, vd för Preem.

Preem har även mycket lägre utsläpp av kväveoxider och svaveloxider jämfört med genomsnittet bland raffinaderier i Västeuropa. Preem uppvisar 59 procent lägre utsläpp av kväveoxider och uppvisar hela 93 procent lägre utsläpp av svaveloxider jämfört med genomsnittligt raffinaderi i Västeuropa.

Studien visar också att Preem har förbättrat sig jämfört med tidigare studier, både i absoluta termer och i jämförelse med konkurrenterna. Senast Solomonstudien genomfördes för två år sedan var Preems utsläpp av koldioxid 17 procent lägre än genomsnittet bland Västeuropas raffinaderier.

Siffror från Solomonstudien:

  • Jämfört med undersökta raffinaderier i Västeuropa är Preems koldioxidutsläpp 21 % lägre än genomsnittet.
  • Jämfört med undersökta raffinaderier i Västeuropa är Preems utsläpp av kväveoxider 59 % lägre än genomsnittet.
  • Jämfört med undersökta raffinaderier i Västeuropa är Preems utsläpp av svaveloxider 93 % lägre än genomsnittet.
  • I jämförelse med samtliga undersökta raffinaderier i Europa, Mellanöstern och Afrika är Preems koldioxidutsläpp 25 procent lägre än genomsnittet.

Om Solomonstudien

Det deltar över 300 raffinaderier över hela världen i Solomon-studien för bränslen (Solomon Fuel Study). 116 av dessa är lokaliserade i regionen Europa, Mellanöstern samt Afrika och 56 raffinaderier är från regionen Västeuropa. Studien genomförs vartannat år med tanken att däremellan vidta förbättringsåtgärder som höjer resultatet till nästa studie. Genom studien får respektive raffinaderi en jämförelse hur väl man presterar jämfört med de övriga. Studien jämför alla raffinaderier utifrån en gemensam standard så att alla jämförs på samma grunder – oavsett storlek på raffinaderierna.

För mer information, kontakta:
Dani Backteg, presschef Preem, 076 - 017 25 95
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.