Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2018-05-29

Pressmeddelande

Preem förvärvar depå av Circle K i Göteborg

Preem förvärvar Circle K:s depå i Skarvik vid Göteborgs hamn. Den nya depån omfattar en cisternkapacitet om drygt 34 000 kbm och innebär att Preem ökar sin depåkapacitet i Skarvik till drygt 100 000 kbm.  

Affären omfattar flera sammankopplade cisterner som möjliggör volymförflyttningar mellan cisterner samt in- och utpumpningsledningar. Sedan tidigare har Preem en depå i Skarvik för miljöanpassade drivmedel och eldningsoljor om cirka 68 000 kbm drivmedel.

Preems depåer utgör en naturlig fortsättning av raffinaderiernas verksamhet och är en viktig del av produktens väg från källa till kund. Preem har i och med förvärvet åtta operativa depåer från Helsingborg i söder till Piteå i norr.

Tillsammans har depåerna ett årligt genomslag på cirka 4,2 miljarder liter drivmedel.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Christer Gummesson, chef affär och avtal Preem, 070 450 16 24
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning 69 miljarder SEK.