Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-06-29

Pressmeddelande

Preem minskar utsläpp i produktion och hållbara transporter

Under 2016 minskade Preem utsläppen med 323 776 ton i sin egen verksamhet och för Sveriges transporter har företaget bidragit med 1,3 miljoner ton i utsläppsminskning genom sina förnybara drivmedel. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut för 2016.

Sedan 2008 har Preem minskat sina utsläpp med 13 procent för totalt beräknade utsläpp omfattande produktion och transporter. Minskningen har fram för allt skett inom produktionen där företaget minskat sina utsläpp med 18 procent sedan 2008 genom en reducerad användning av eldningsolja. Utsläppen från inköpta transporter har minskat med 49 procent sedan 2008. Framförallt genom mer hållbara och effektivare fartygstransporter, så kallad slow steaming.

Preem är Sveriges största drivmedelsföretag och den största inverkan på att minska utsläppen av växthusgaser sker i användarledet via de drivmedel som kunderna köper. I och med Preems satsning på förnyelsebara drivmedel minskade dessa utsläpp med 1,3 miljoner ton under 2016.

Preems satsningar på förnybara drivmedel framöver kommer att ha en stor betydelse för att minska de svenska utsläppen från transportsektorn.

- Till 2030 planerar vi  att tillverka 3 miljoner m3 förnybar bensin och diesel, vilket motsvarar den volym Preem säljer idag på den svenska marknaden. Detta skulle generera en besparing på fossil koldioxid med 7,7 miljoner ton per år. Det i sig motsvarar utsläpp från cirka 2,4 miljoner bilar per år, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Så har vi räknat*
Cirka 7,4 + 0,1 + 0,16 = 7,7 miljoner ton minskar vi utsläppen med, om varje bil släpper ut 1500 mil* 0,75 l/ mil *2,9 så blir det ca 3,2 ton per bil och år. Det ger 2 400 000 bilars utsläpp per år.

Läs hela Hagainitiativets klimatbokslut: 
http://hagainitiativet.se/sveriges-utslapp-skulle-vara-2-procent-hogre-utan-hagaforetagens-atgarder/

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070 450 12 22
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se


Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.