Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-05-16

Pressmeddelande

Ny Såifaanläggning för HVO Diesel 100 i Göteborgs hamn

Idag inviger Preem en nya Såifaanläggning för yrkestrafik i Göteborgs hamn. Etableringen är ett led i Preems expansiva satsning på nya och moderna stationer på strategiska platser och knutpunkter runt om i Sverige.

Yrkestrafiken kan nu tanka drivmedel med förnybart innehåll i Göteborgs hamn. Exempelvis Preem Evolution Diesel med upp till 50 procent förnybart innehåll och som delvis är tillverkad av restprodukter från svensk skogsindustri. Det ger en diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 procent jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Här erbjuds även möjligheten att tanka HVO Diesel 100 en helt fossilfri diesel som främst kan tankas av dieselmotorer för tunga fordon.

– Nu stärker vi ytterligare vårt stationsnät och fortsätter att utveckla vår service till bästa möjliga. På anläggningen i Göteborgs hamn kan yrkesföraren tanka förnybart dygnet runt. Dessutom är vår HVO-diesel palmolje- och PFAD*-fri. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat genom att bidra till skövling av regnskog och väljer därför förnybara råvaror med stor omsorg till vår HVO-diesel, säger Ulf Hegwall, försäljningschef för tung trafik på Preem.

Såifa är namnet på Preems dieselnät för tung yrkestrafik. På preem.se finns mer information om Preems produkter och syn på hållbarhet.

* PFAD är en biprodukt från palmoljeproduktionen och medför samma negativa miljöpåverkan.