Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-06-03

Pressmeddelande

Förbättrat resultat för Preem i första kvartalet 2016

Preems ackumulerade resultat för de första tre månaderna 2016 blev, efter finansiella poster och före skatt, 704 MSEK (606 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 11 726 MSEK (16 598 MSEK) och beror främst på ett lägre oljepris jämfört med förra året.

Priset på råolja har fortsatt varit något volatilt under det första kvartalet och låg i utgången av mars på 39 dollar/fat. Jämfört med samma period föregående år är det en nedgång från 54 dollar/fat. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, minskade till 626 MSEK (1 032 MSEK) för årets första tre månader. 2015 var ett mycket bra år för Preem och 2016 visar på fortsatt bra siffror.

Preems satsning på förnybara råvaror ger fortsatt gott resultat och investeringen i Iso-GHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg möjliggör en fördubbling för förnybar HVO-diesel baserad på tallolja, Preem Evolution Diesel.

– Vi har haft något lägre raffineringsmarginaler jämfört med förra årets marginaler. Vår långsiktiga strategi på att producera gröna drivmedel kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och vår roll som ledande tillverkare av drivmedel med förnybara råvaror. Nu utökar vi vår verksamhet till grannlandet Norge där vår unika Preem Evolution Diesel går på export till Norge, säger Petter Holland, koncernchef och vd Preem.