Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-01-29

Pressmeddelande

Preems försäljning av Biodiesel 100 ökade med 86 % under 2014

Preem ökade försäljningen av Biodiesel 100 med 86 procent 2014 jämfört med föregående år. Det innebär en koldioxidminskning motsvarande utsläppen från 42 643 personbilar* eller 1 765 lastbilar** under ett år.

Försäljningsökningen av Biodiesel 100 består av en ökad försäljning gentemot primärt återförsäljare och transportkunder.

– Försäljningen av RME ökar främst till transportbranschen som har tuffa miljökrav på sig, vilket är glädjande ur klimatsynpunkt. Vårt mål är att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel i så stor utsträckning som möjligt och Biodiesel 100 är ett bra komplement till vår Evolution Diesel baserad på tallolja, säger Anders Collin, produktchef på Preem.

Preems Biodiesel 100 består av FAME tillverkad från raps (RME) som har de bäst lämpade köldegenskaperna för svenska förhållanden och produkten minskar koldioxidutsläppen med 51 procent i jämförelse med en standarddiesel. Biodiesel 100 tankas primärt av lastbilar och bussar där motortillverkaren har gett sitt godkännande till användningen av produkten. Sammanlagt har Preem 14 stationer där det går att tanka Biodiesel 100. Som en följd av den starka tillväxten av produkten öppnade Preem två nya anläggningar för Biodiesel 100 under 2014.

* Så här har vi räknat: förutsättningar standarddiesel/Biodiesel 100:
– Antal mil/år – 1 218
– Förbrukning per liter/mil – 0,68
– CO2 kg/liter standarddiesel/Biodiesel 100 – 3 CO2/1,36 CO2

**
– Antal mil/år – 5 000
– Förbrukning per liter/mil – 4
– CO2 kg/liter standarddiesel/Biodiesel 100 – 3 CO2/1,36 CO2