Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-12-22

Pressmeddelande

Sverige ledande i EU på biodrivmedel – Preems diesel på tallolja avgörande faktor

I en färsk rapport från Energimyndigheten ”Marknaderna för biodrivmedel 2014, tema: HVO” konstateras att Sverige är ledande inom EU på andel biodrivmedel. Den avgörande faktorn för att Sverige på tre år tagit tätpositionen var Preems introduktion av HVO-diesel på tallolja.

Det finns två typer av biodiesel på den svenska marknaden: FAME (fettsyrametylester) och HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Fördelen med HVO är att den är uppbyggd på samma sätt som fossil diesel och därmed kan blandas i det fossila drivmedlet i betydligt högre andel än FAME. 

Efter Preems banbrytande lansering av diesel på tallolja har HVO-dieselvolymerna baserat på olika råvaror vuxit snabbt.  Energimyndighetens rapport visar att av de olika HVO:erna, som nu finns på den svenska drivmedelsmarkanden, har talloljan i Preem Evolution Diesel bäst klimatprestanda. HVO från tallolja reducerar utsläppen med 89 procent jämfört med fossil råvara. Det kan till exempel jämföras med biogas från avfallsslam som reducerar utsläppen med 73 procent.

– Preems HVO är baserad på restprodukter från den svenska skogsindustrin. Det är en form av cirkulär ekonomi, där vi förädlar en restprodukt från en lokal basnäring till prima bränsle med goda klimategenskaper. I år har vi upptill 35 procent förnybart i den diesel som säljs på Preems stationer, vilket innebär att utsläppen från den befintliga fordonsflottan sänkts betydligt. Vi är redo att öka volymerna talloljebaserad diesel framöver och även investera i tillverkning av förnybar bensin, men det förutsätter ambitiösa och långsiktiga spelregler samt förutsägbarhet kring lagkrav och beskattning, säger Petter Holland, VD och koncernchef på Preem.

Länk till Energimyndighetens rapport