Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-11-20

Pressmeddelande

Preem utökar kapaciteten för produktion av högkvalitativa drivmedel

Preem planerar att bygga ut vakuumdestillationsanläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att kunna framställa mer vakuumgasolja (VGO). Det skulle minska raffinaderiets beroende av VGO-import samtidigt som Preem har möjlighet att minska andelen tjockolja till fördel för högkvalitativa drivmedel.

VGO produceras av återstodsolja, och är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 m3 VGO per månad.

– Preems raffinaderier tillhör de mest moderna och miljöanpassade i Europa och detta är ännu ett steg i rätt riktning. Investeringen innebär också att vi ökar vår konkurrenskraft på en tuff internationell marknad, säger Petter Holland, Preems vd.

Genom att uppgradera en större andel av de tyngre fraktionerna till högkvalitativa drivmedel, ser Preem till att använda och förädla råoljan på bästa möjliga sätt. Investeringen innebär också att Preem får möjlighet att uppgradera återstodsolja från sitt raffinaderi i Göteborg och att man kan ta emot och uppgradera tyngre fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har samma moderna raffinaderissystem.

En ansökan om ändrat miljötillstånd kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen. En detaljerad projektering kommer att genomföras under 2015. Utbyggnaden beräknas kosta i storleksordningen 1,5 miljarder kronor och kan stå klar i slutet av 2018.