Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2011-11-15

Pressmeddelande

Raffinaderiets hjärta värms av personalen

Tisdagen den 15 november invigdes den nya kontrollrumsbyggnaden på Preems raffinaderi i Göteborg. Den nya byggnaden har den senaste tekniken för högsta energieffektivitet och värms upp av de medarbetare, datorer och instrument som finns i byggnaden.

Preemraff Göteborgs nya kontrollrumsbyggnad är konstruerad enligt den senaste tekniken för att minimera värmeförluster och minska behovet av extern värmeenergi. Byggnaden är totalt på 2 300 kvadratmeter, fördelat på två plan, i vilken det ryms kontrollrum, kontor, mötes- och teknikrum. Från det 400 kvadratmeter stora ”hjärtat”, kontrollrummet, övervakas raffinaderiets processer som förädlar råolja till gasol, bensin, eldningsolja och högkvalitativ diesel. Kontrollrummet har ett mycket avancerat styrsystem av instrument och datorer som övervakas dygnet runt.

- Preems företagsfilosofi bygger på att tänka hela kedjan, från produktionseffektivitet till klimatpåverkan, för att ständigt förbättra vår verksamhet. Därför känns det naturligt och självklart att vår nya kontrollrumsbyggnad ska vara både energieffektiv, funktionell och säker samt utrustad med senaste teknik, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem AB.

Raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preemraff Lysekil, står för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. På Preemraff Göteborg raffineras sex miljoner ton råolja varje år. Det senaste produkttillskottet är Preem ACP Evolution Diesel som innehåller 10 till 22 procent förnybara råvaror.