Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Möt våra kollegor

”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”

Som värdestyrare för Preem är civilingenjören Iman Hussien ansvarig för att hitta det mest lönsamma sättet att driva bolagets raffinaderi, ur både tekniska och ekonomiska aspekter. Från sin arbetsplats på Preems huvudkontor i Stockholm för han ständiga diskussioner med olika discipliner inom företaget.

– Vi värdestyrare gör ekonomiska kalkyler och ser till så att företaget köper rätt råvaror och säljer kvalitativa varor till ett rimligt pris. Råoljorna har olika kvalitet och vi köper dem som passar bäst ur ekonomisk och teknisk synpunkt till respektive raffinaderi. Vi optimerar synergierna mellan våra raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Det är ett mångsidigt arbete som jag tycker är fantastiskt roligt, säger Iman.

Preem har Sveriges näst största hamn, i Lysekil, och exporterar stora mängder drivmedel till länder i och utanför Europa.

– Vi har hela värdekedjan från inköp av råvaror, vi processar och skeppar ut varor till våra depåer och exporterar stora mängder drivmedel utanför Sverige, säger Iman och tillägger:

– Vi arbetar med hållbarhet på många olika plan och vill successivt gå över från fossila bränslen till förnybara alternativ. Vi gör fossila bränslen på ett väldigt energieffektivt sätt och jobbar hårt för att reducera koldioxidutsläpp på våra anläggningar och ute på vägarna. 

Att Preem har ett ständigt fokus på att hitta förnybara alternativ är en av anledningarna till att Iman fastnade för bolaget.

– Vi har en vision och värderingar som inte bara står skrivet på ett papper. Preem jobbar dagligen med att leda omvandlingen till ett mer hållbart samhälle och det genomsyrar verkligen hela bolaget.

Ett välkomnande företag med en öppenhet och en inkluderande kultur. Så beskriver Iman Preem som arbetsgivare.

– Det är ett företag som värdesätter sina anställda. Vi jobbar som ett team och det finns en öppenhet och en accepterande kultur här. Alla välkomnas med öppna armar och det har jag själv upplevt. Jag kom från skolan i Stockholm till lilla Lysekil och fick världens omhändertagande och alla förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Iman började som nyexaminerad ingenjör på raffinaderiet i Lysekil, därefter var han processingenjör med ansvar som energiledare för hela raffinaderiet. De flesta som jobbar på Preem är väldigt engagerade i hållbarhetsfrågorna, berättar Iman:

– Att komma till Preem var som att komma till någon slags drömvärld. Som nyutexaminerad fick jag ett stort ansvar och kände mig stolt över att jobba med de frågor som jag brinner för. Vi jobbar alltid tillsammans för att optimera lönsamheter. Det finns inget jag – det är vi i gruppen. Är man, som jag, intresserad av processer så är möjligheterna stora att vara med och göra saker bättre, avslutar han.

Text: Tina Lindström Carlsson
Foto: Sigrid Malmgren
Publicerad: 2017-11-17

Iman Hussien

Iman Hussien

Värdestyrare

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, inriktning processteknik, Kungliga tekniska högskolan, examen 2008.

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.