Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Möt våra kollegor

"En dag som IT-Projektledare är inte den andra lik och man får möjlighet att driva alla möjliga spännande projekt"

En dag som IT- Projektledare är inte den andra lik och man får möjlighet att driva alla möjliga spännande projekt.

Vad innebär din yrkesroll?
- Nyckelaktiviteterna är att leda projektet i mål genom att uppfylla produktmålen, tidplanen och budgeten som är beslutad. Jag har en viktig roll i att få ihop hela teamet för att säkerställa att alla teammedlemmar har en gemensam syn på vad projektet har för syfte och mål. 

- Jag har haft äran att få leda spännande projekt på Preem. Det har varit olika typer av projekt. Jag har exempelvis fått vara med om att implementera en Koncerngemensam Dataplattform med helt ny teknik för många av oss på Preem. Ett annat projekt har inneburit att jag har arbetat med uppgraderingen av ett befintligt system med många Preem-specifika anpassningar. 
Det är kul att få vara en del i att hjälpa kollegor på Preem med deras behov genom att leda projekt som skapar nytta och värde för Preems medarbetare men också för Preem som bolag.

Vi har en vision om att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur bidrar du i din roll till att möjliggöra Preems vision?
- Som projektledare är jag med och driver IT-projekt som leder till att våra medarbetare får rätt förutsättningar till att genomföra sina arbeten. Jag säkerställer också att vi kan implementera de systemlösningar som krävs för Preems omställningsresa. Det är projekt som exempelvis uppgraderar vårt tradingsystem till en version som ska underlätta arbetet för bland annat våra traders, medarbetare på operations med flera. Utan hållbara och smarta IT-lösningar är inte vår omställningsresa möjlig. På så sätt har jag en viktig roll i arbetet för att möjliggöra en mer hållbar framtid.  

Vad är det roligaste med din yrkesroll?
- Det roligaste med min yrkesroll är variationen. Variationen på projektyp, aktiviteter men även vilken sorts teknik som krävs för att leda projektet i mål. Jag lär mig något nytt nästan varje dag.

Vad är det bästa med att arbeta på Preem?
- Jag trivs på Preem på grund av de utvecklingsmöjligheterna jag har fått samt att jag har haft chefer som tror på mig, min kompetens och vågar satsa på mig. Jag tycker om den härliga gemenskapen med varma kollegor. Vi har kul på jobbet och får växa som individer i våra yrkesroller samtidigt som vi möjliggör Preems största omställning mot en mer hållbar framtid.

Lavina De

Projektledare Digital, BI & Governance

Lavina De