Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Möt våra kollegor

”Preem har fokus på individens kompetensutveckling”

Processtyrningsingenjör Thomas Dolff bidrar till att driftoptimera raffinaderiet i Lysekil med hjälp av avancerad reglerteknik. Det sparar både energi och pengar.

Ett studiebesök under studietiden på Chalmers tekniska högskola gjorde att Thomas Dolff fick upp ögonen för Preem. Några år senare, maj 2016, började han som processtyrningsingenjör på företaget.

– Vid studiebesöket fick jag träffa mina nuvarande kollegor. Preems fokus på kompetensutveckling och möjligheten att tillämpa reglerteknik inom det kemitekniska området lät intressant – det var det som lockade mig till Preem.

Berätta om din roll

– Min roll är fylld av både tekniska och kommunikativa utmaningar. Jag arbetar främst med att utveckla styrning av kemitekniska processer, men samtidigt är det också viktigt att jag klarar av att kommunicera ut vikten av det jag gör och förklara hur verktygen används, säger Thomas och fortsätter:

– Det handlar om driftoptimering. Den här typen av reglerteknik används ännu inte i så stor utsträckning i processindustrin, bland annat eftersom den är förhållandevis komplex. Men eftersom raffinaderiet är så pass stort finns det också stora möjligheter att spara både energi och pengar med mer avancerad teknik.

Hur ser det ut mer i detalj?

– Om man tänker sig att varje ventil på raffinaderiet styrs av en separat automatisk styrfunktion kallat en PID-regulator, så är mitt jobb att bygga och utveckla en överordnad styrfunktion. Denna får i sin tur de separata automatiska styrfunktionerna att tjäna ett gemensamt syfte – att optimera anläggningsdriften. Den överordnade styrningen baseras på något som kallas MPC, modellbaserad prediktiv styrning, säger Thomas och fortsätter:

– Det är väldigt roligt att få tillämpa de kemitekniska kunskaperna jag fått i skolan. Sen tycker jag att det är väldigt kul att det tar tid att bli riktigt bra på jobbet – det sporrar mig.

Hur kan en arbetsdag se ut?

– Ofta jobbar jag med ett projekt över en längre tid. Just nu arbetar jag med utveckling av MPC-styrning för vacuumdestillering men parallellt kan det dyka upp något oplanerat som att driften behöver assistans med ett problem – det kan till exempel vara en PID-regulator som inte fungerar som den ska. Då gäller det att hitta, lösa och sedan kommunicera vad lösningen bestod av. Mitt jobb handlar egentligen om två saker – utveckling och problemlösning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Vi jobbar alla för samma lag, folk hejar på varandra och det är en väldigt god stämning. Jag tycker om tekniska utmaningar och att Preem har fokus på individens kompetensutveckling.

Publicerad: 2017-09-12

Thomas Dolff

Processtyrningsingenjör – chef processtyrning

Thomas Dolff

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik med fysik, master inom reglerteknik, Chalmers tekniska högskola, examen 2013.

Vad gör du helst på fritiden? ”Jag vandrar med min sambo, flugfiskar med min pappa eller spelar brädspel med mina vänner.”

Följ med på vår resa mot en bättre framtid

Vill du jobba för framtiden redan i dag? Vi kan ha något som passar dig och din kompetens.