Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

"Arbetar man på Preem idag är det omöjligt att inte bidra till omställningen eftersom hela verksamheten ställer om".

Hej! Jag heter Emil och är uppvuxen i Haninge i Stockholm. Innan jag började arbeta på Preem studerade jag till Civilingenjör inom Energi och Miljö på KTH. På Preem får jag både nytta av min utbildning inom energi och miljö, men också inom kemiteknik som jag läste på mastern.

- Min roll på Preem är Miljöingenjör inom luftfrågor på raffinaderiet i Lysekil. Det innebär att jag står för lagefterlevnad kopplat till mitt område och att se till att vi följer upp de miljömål som vi sätter internt. Jag skriver mycket rapporter, sammanställer data och är på uppföljningsmöten.

- I min roll har jag kontakt med många avdelningar internt, men också externt med myndigheter. Det är fantastiskt kul och inspirerande att arbeta med all kompetent personal som finns här på Preem och jag lär mig något nytt varje dag från alla personer jag interagerar med.

Berätta, hur ser en vanlig dag ut som miljöingenjör på Preem?  

- I mitt arbete är min främsta uppgift att vara ett stöd åt driften i miljöfrågor kopplade till luft. Det innebär en vanlig dag dels genomgång av hur driften har gått sedan mitt senaste arbetspass. I mitt arbete gör jag detta främst genom att läsa loggar, trenda driftdata och prata med kollegor. Därefter följer mitt arbete ett årshjul av aktiviteter som ska göras för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet här på raffinaderiet i Lysekil. Generellt innebär det att samla ihop data, skriva rapporter och ha kontakt med andra delar av verksamheten.

Vad är det roligaste med ditt jobb?  

- Det roligaste med mitt arbete är att jag får arbeta med uppföljning av miljöfrågor på en industri som i dagsläget står för stor miljöpåverkan, men som också arbetar för att ställa om hela verksamheten.

- Det är fantastiskt kul och spännande att få se omställningen ta form i verkligheten. I mitt arbete kan en liten förändring göra stor skillnad och att få vara en del av det i sitt arbete är både kul, utmanande och lärorikt.

Vad är du mest stolt över att arbeta på Preem?  

- Innan jag började arbeta på Preem hade jag mina funderingar över hur det skulle vara att arbeta på ett oljebolag. Jag tänkte att man talar mycket om att ställa om, men görs detta verkligen i praktiken?

- Men att få komma hit och se arbetet som görs, inställningen hos medarbetarna och fokuset inom organisationen så kan man vara stolt. Vi arbetar hårt med omställningen och det är just det som drog mig till den här branschen. Att få vara med och göra skillnad och det bästa är att alla behövs.

Vi har en vision om att leda omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Hur bidrar du i din roll till att möjliggöra Preems vision? 

- Arbetar man på Preem idag är det omöjligt att inte bidra till omställningen eftersom hela verksamheten ställer om. Men specifikt i mitt arbete arbetar jag främst med omställningen genom att jag bevakar hur vår miljöpåverkan ser ut i dagsläget från raffinaderiet och vilka krav som kommer från Sverige och EU. Jag konsulteras dessutom i arbetet av de nya anläggningarna som byggs för att vi ska ha rätt förutsättningar för att övervaka framtidens process också.  

Emil Blocksjö

Miljöingenjör

Emil Blocksjö